0912-7909416

ارتباط الکترونیکی

در هر روز موضوعی برای یادگیری و کسب تجربه وجود دارد، با ذهنی باز پذیرای آن باشیم. تجربیات و آموخته های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

شبکه های اجتماعی

ما همواره برای پشتیبانی و پاسخگویی به درخواست های شما آماده هستیم


ضمن تشکر از بازدید وب سایت PTEplus لطفا نظرات ارزشمند خود را به منظور هر چه بهتر شدن ارایه خدمات به زبان آموزان و بازدیدکنندگان ارزشمند این وب سایت بدون اتلاف وقت و به صورت مستقیم با مدیریت این وب سایت به اشتراک بگذارید.
ما همواره آماده شنیدن نظرات ارزشمند شما هستیم
گروه آکادمیک PTE PLUS

تماس با ما

با ما در ارتباط باشید
ارسال پرسش یا نظر